Cquartz DLUX KIT | BN Shop - Nettbutikk for bremser, understell, vask og vedlikehold - BN Shop - Nettbutikk for bremser, understell, vask og vedlikehold | EBC Brakes Norge
- 20%
CarPro Cquartz DLUX Kit - Coating for felger, plast og gummi
30 ml
FØR649,-
519,-
LagerbeholdningLagerbeholdning6 på lager
Kjøp
Beskrivelse
Bruk CQuartz DLUX på aluminumsfelger, bleket plast og gummidetaljer for å få tilbake den glinsende finishen de en gang hadde 
og samtidig gi dem en langvarig og hydrofobisk beskyttelse.

Dette er deler som blir utsatt for mye slitasje og som derfor trenger bedre beskyttelse. CQuartz DLUX bygger derfor en tykkere beskyttelsefilm
enn hva en klassisk lakkbeskyttelse gjør.

Når den påføres på plast og gummidetaljer hjelper CQuartz DLUX til med å friske opp igjen både glans og farge – og beskytter samtidig mot 
bleking. På lakkerte, polerte eller forkrommede felger vil CQuartz DLUX motstå både bremsestøv og annen forurensning og minker dermed 
behovet for sterke felgrenser.

Beskyttede flater holder opp mot 1 år før man på nytt bør vedlikeholde med et nytt lag med DLUX.


  • Nanoteknologisk felg-, plast- og gummiforsegling.
  • Restaurerer og beskytter bleket plast og gummi.
  • Gjør det enklere å holde felgene rene.

HMS

  • H226 Brannfarlig væske og damp.
  • H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
  • H315 Irriterer huden.
  • H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
  • H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering
  • H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Pictogram Pictogram Pictogram
  • Ved bruk kan brennbare damper/eksplosive damp-luft blandinger dannes.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Følg oss på sosiale medier:
© 2021 Brakes Norge AS. Org.nr. 982195519. Med alle rettigheter forbeholdt.