Brake Caliper Cleaner, 1 x 400 ml | BN Shop - Nettbutikk for bremser, understell, vask og vedlikehold - BN Shop - Nettbutikk for bremser, understell, vask og vedlikehold | EBC Brakes Norge
Foliatec bremserens
400 ml
85,-
LagerbeholdningLagerbeholdning+10 på lager
Kjøp
Beskrivelse
Bremserens fra Foliatec som er perfekt for rengjøring og avfetting av bremsecaliper, bremser og andre deler.
Den fjerner bremsestøv, sot, fett og oljerester enkelt, raskt og effektivt.

Rengjør med en fuktig klut og tørk.

MERK: Ikke spray på varme overflater!
 

HMS

  • H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
  • H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
  • H315 Irriterer huden.
  • H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
  • H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Pictogram Pictogram Pictogram