Foliatec Interior color Spray - Primer - BN Shop - Nettbutikk for bremser, understell, vask og vedlikehold | EBC Brakes Norge
Foliatec Interior color Spray - Primer
400 ml
342,-
LagerbeholdningLagerbeholdning+10 på lager
Kjøp
Beskrivelse
Foliatec Interior color spray primer forbereder overflaten på interiøret som skal farges. Brukes ved farging kunstig skinn, PVC, PUR og 
ABS for å forbedre festeevnen til fargen.

HMS

  • H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
  • H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
  • H315 Irriterer huden.
  • H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
  • H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
  • H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Pictogram Pictogram