EBC Caliper Temp Strips | BN Shop - Nettbutikk for bremser, understell, vask og vedlikehold - BN Shop - Nettbutikk for bremser, understell, vask og vedlikehold | EBC Brakes Norge
- 15%
EBC Track Pack
FØR4.200,-
3.570,-
LagerbeholdningLagerbeholdning+10 på sentrallager, 7 dager estimert leveringstid
Kjøp
Beskrivelse
EBC Track Pack inneholder

- 10 x Caliper Temperature Strips - 150 - 220 grader celsius
- 1 Liter BF307+ Racing Bremsevæske
- 1 x Grønn temperaturmaling - Opptil 427 grader celsius
- 1 x Oransje temperaturmaling - Opptil 538 grader celsius
- 1 x Gul temperaturmaling - Opptil 649 grader celsius
- 3 x Tynner til maling
- 2 x EBC Brakes Racing klistremerker

HMS

  • Ikke Klassifisert
  • H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
  • H332 Farlig ved innånding.
  • H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
  • H315 Irriterer huden.
  • H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
  • H318 Gir alvorlig øyeskade.
  • H350 Kan forårsake kreft .
Pictogram Pictogram Pictogram