Menzerna Gelcoat Premium Gloss - BN Shop - Nettbutikk for bremser, understell, vask og vedlikehold | EBC Brakes Norge
Menzerna Gelcoat Premium Gloss
307,-
LagerbeholdningLagerbeholdning+10 på lager
Kjøp
Beskrivelse

Menzerna Gelcoat Premium Gloss 250 ml

Premium Gloss gir en enestående glans og er ekstremt lett å bruke.

Dette produktet brukes gjerne etter man har rubbet med f.eks Gelcoat Cut Compound, nettopp for og oppnå den dype glansen som dette produktet gir.
Etter bruk av Premium Gloss bør man legge Premium Protect for beskyttelse.

Sikkerhetsinformasjon

Advarsel

  • EUH208 - Inneholder 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on . Kan gi en allergisk reaksjon.
  • EUH066 - Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud
  • EUH210 - Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

Nasjonale forskrifter

Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier (Merkeforskriften), 16.07.2002 nr. 1139, med
endringer.
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). 01.06 2004 nr. 930, medendringer.
best.nr. 701: Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, best.nr. 702: Arbeidsplassforskriften,
best.nr. 703: Forskrift om utførelse av arbeid , best.nr. 704: Forskrift om tiltaks- og grenseverdier.